Những Điều Mà Bạn Cần Lưu Ý Về Chi Phí Bảo Hiểm Xe Ô Tô Mới Nhất 2021

Bảo hiểm xe ô tô là loại bảo hiểm kết hợp nhiều loại hình bảo hiểm về con người, tài sản, hàng hóa vận chuyển có liên quan đến chiếc xe ô tô đó.

1. Chi phí bảo hiểm

Giá theo bộ tài chính :

  • Đối với xe không kinh doanh : 480.700 đồng
  • Đối với xe có kinh doanh : 831.600 đồng

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc chủ xe phải có theo quy định của pháp luật

Khi bị kiểm tra không có giấy bảo hiểm bắt buộc sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật

Bảo hiểm này có tác dụng bảo hiểm cho Người Thứ Ba (người bị tai nạn) khi xảy ra tai nạn, nghĩa là khi người sử dụng xe ô tô gây tai nạn cho người khác thì Công ty bảo hiểm sẽ thay chủ xe bồi thường cho người bị tai nạn.

Bảo hiểm ô tô
Bảo hiểm ô tô

2. Phạm vi bảo hiểm

  • Với người dùng: bồi thường chi phí cho việc sửa chữa, bồi thường cho Người Thứ Ba về vật chất và tinh thần -> bồi thường chăm sóc người bị hại trước khi chết, mai táng phí hợp lý… theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới.
  • Với tài sản: bồi thường thiệt hại thực tế theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới. Chi phí cần thiết và hợp lý nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất liên quan tới vụ tai nạn mà chủ xe cơ giới đã chi ra.

3. Mức trách nhiệm bảo hiểm

Đối với thiệt hại về người: 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn;

Đối với thiệt hại về tài sản: 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Khách hàng có thể mua Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự (TNDS) bắt buộc của MSIG qua trang mua trực tuyến.

Chi phí bảo hiểm xe ô tô
Bảo hiểm bắt buộc với ô tô

Bạn nên biết

Quy định bảo mật thông tin

Sauto cam kết cung cấp đến khách hàng dịch vụ thuận tiện, nhang chóng và thiết thực nhất giải quyết một cách hiệu quả nhất