ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM

Dịch vụ đăng kiểm tại nhà là dịch vụ mang xe của bạn đi đăng kiểm hộ và trả xe tại nhà. Áp dụng với xe dưới 10 chỗ và trong tải dưới 2 tấn, bao gồm xe bán tải. Phí đăng kiểm 1.000.000 VNĐ/xe.

Để báo giá được chính xác, bạn vui lòng nhập đầy đủ và chính xác thông tin xe. Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện xác nhận ngay sau khi bạn gửi yêu cầu đăng kí dịch vụ.

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.