Chủ xe cần lưu ý về quy định bảo hiểm xe ô tô

 

1. Đối tượng áp dụng dựa vào quy định bảo hiểm ô tô

Điều 2 của Thông tư này quy định về đối tượng áp dụng gồm:

 • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.
 • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Phạm vi bồi thường 

Phạm vi bồi thường được quy định tại Điều 5 của Thông tư:

 • Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
 • Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Theo quy định bảo hiểm vật chất xe ô tô công ty bảo hiểm sẽ tiến hành bồi thường cho chủ xe khi có những thiệt hại vật chất xe do những nguyên nhân sau:

Quy định bảo hiểm vật chất xe ô tô

Quy định bảo hiểm vật chất xe ô tô

 • Xảy ra sự cố hoặc có những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe như đâm va, đổ, lật, rơi, hỏa hoạn, chìm hoặc bị các vật thể khác rơi và va chạm vào
 • Những sự cố, tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra như động đất, bão lũ, sóng thần, mưa đá, lũ lụt,
 • Hoặc các trường hợp mất cắp, mất cướp toàn bộ xe
 • Bên cạnh đó, đơn vị cung cấp bảo hiểm cũng sẽ thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý do những phát sinh tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa và hạn chế những tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất và giám định tổn thất.

3. Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm

Khoản 1, 3 của Điều 9 quy định về mức trách nhiệm bảo hiểm gồm:

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
 • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào Mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

4. Nguyên tắc bảo hiểm

 Nguyên tắc và quy định bảo hiểm vật chất xe ô tô là bồi thường khôi phục phương tiện trở lại trạng thái ban đầu trước khi thời điểm xảy ra sự cố và tổn thất

 • Bảo Việt sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và thanh toán chi phí thực tế sửa chữa, thay thế( nếu không thể sửa chữa được) các bộ phận bị tổn thất
 • Đối với trường hợp xe được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm bằng hoặc cao hơn giá trị thực tế thì công ty bảo hiểm sẽ tiến hành bồi thường theo giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị xảy ra rủi ro, tai nạn
 • Còn đối với trường hợp xe được bảo hiểm với số tiền thấp hơn giá trị thực tế thì số tiền bồi thường sẽ được tính dựa theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của chiếc xe đó
 • Theo quy định bảo hiểm vật chất xe ô tô xe sẽ được bồi thường tổn thất toàn bộ khi nằm trong những trường hợp sau:

+ Khi xe bị thiệt hại trên 75% hoặc đến mức không thể bồi thường, sửa chữa cũng như phục hồi được để đảm bảo lưu hành

+ Chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn mức giá trị thực tế của xe

+ Xe bị mất cắp, cướp khi đã được cơ quan chức năng kết luận

Tuy nhiên, đối với trường hợp bồi thường tổn thất toàn bộ bằng giá trị thực tế của xe trước khi xảy ra tai bạn và sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm

– Quy định về giá trị của xe:

+ Nếu xe sử dụng dưới 3 năm thì còn 85% giá trị trở lên

+ Xe sử dụng từ 3 – 6 năm thì còn 65 – 85% giá trị

+ Xe sử dụng từ 6 – 20 năm thì còn 50 – 65% giá trị

 • Nếu bạn đóng bảo hiểm trong 2 năm thì sẽ giảm 15% phí bảo hiểm và nếu đóng bảo hiểm trong vòng 3 năm thì giảm 20% phí bảo hiểm

 

Bạn nên biết

Quy định bảo mật thông tin

Sauto cam kết cung cấp đến khách hàng dịch vụ thuận tiện, nhang chóng và thiết thực nhất giải quyết một cách hiệu quả nhất